12.10. Wolfram Zedlack
15.10. Stephan Roder
19.10. Mohamed Zahran
20.10. FSV Sterzhausen...
20.10. FSV Sterzhausen
03.11. VfB Wetter II
17.11. SpVgg Hassenhau...
01.12. FSV Bortshausen...
27.10. SV Beltershause...
27.10. SV Beltershause...
10.11. TSV Moischt
10.11. TSV Moischt II
17.11. SpVgg Hassenhau...